Hushållsavfall används främst till energi (värme, el eller biogas) i Sverige, medan det i övriga världen mestadels fortfarande deponeras, framförallt av ekonomiska skäl. Med andra ord så hamnar matresterna på “soptippen” för slutförvaring.

Steinbrenner & Nyberg har sedan 2018 varit samarbetspartner med Högskolan i Borås i ett projekt som går ut på att ta hand om våra restprodukter inom livsmedelsbranschen. I vårt fall handlar det om det bröd vi får över varje dag. Dessa använder forskarna på Högskolan som bas i att utveckla en svampprodukt som är väldigt god och innehåller väldigt fina protien och aminosyra världen.

Klicka in här för att läsa mera om projektet.