GDPR

Hantering av personuppgifter inom Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB

En personuppgift är all information som kan identifiera dig direkt eller indirekt t.ex. Namn, nummer. E-post, IP-adress, köphistorik, datum, tid mm.
Denna information förklarar hur Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

1. För dig som är privatkund hos gäller följande:

 • Genom köp hos Steinbrenner & Nyberg samtycker du till att vi lagrar dina personuppgifter.
 • Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp behandlas av Steinbrenner & Nyberg i egenskap av personuppgiftsansvarig.
 • Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte.

För företagskunder gäller följande hantering:

 • Uppgifter om din koppling till ett företagsavtal och din behörighet.
 • Faktureringsinformation och uppgifter rörande kontaktperson.
 • Uppgifter om din köphistorik.

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera din koppling till dig och /eller ett företagsavtal.
 • Administrera betalning.
 • Underlätta för dig och/eller din arbetsgivare.
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden till dig eller företaget.
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren.

Lagringstid: Vi sparar dina kontaktuppgifter så länge du är ansluten till oss eller till ett företagsavtal.

Steinbrenner & Nyberg kommer aldrig att låta tredje part använda dina person- eller företagsuppgifter i marknadsföringssyfte.

2. För dig som besöker vår hemsida, våra plattformar i sociala medier eller kopplar upp dig mot vårt WIFI samt kommunicerar med oss via vår support gäller följande:

 • När du besöker vår hemsida hanterar vi uppgifter om hur du integrerar med oss genom så kallade Cookies.
 • När du väljer att kommunicera med oss via support eller sociala medier behandlar vi personuppgifter som du själv lämnat till oss t.ex. namn, nummer, e-post information gällande ditt ärende och ditt förhållningssätt till detta. Vi behandlar dessa i syfte att:
  • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och hantera klagomål.
  • Leverera beställd information.
  • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida och sociala medier.
  • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 36 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

 • Vi är ansvariga för behandlingen som sker när du koppar upp dig mot vårt WIFI men inte för din fortsatta kommunikation eller innehållet. När du ansluter dig till vårt Wi-Fi, hanterar vi din IP-adress och/eller din MAC-adress.

Lagringstid: vi rensar DHCP dagligen så du ligger aldrig kvar i våra system.

3. När du är med i marknads- och/eller kundundersökningar hanterar vi de uppgifter du lämnat till oss inklusive namn och kontaktuppgifter enlig följande. Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig.
 • Skapa reportage och annat material för sändning i våra sociala medier.
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 12 månader efter avslutad aktivitet.

4. Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig

5. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

6. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig nyhetsbrev och dylikt. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.
Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss. Kontakta vår support om du vill beställa ett registerutdrag.

info@steinbrenner-nyberg.se, 031-15 60 73

Denna informationstext uppdaterades den 21:a maj 2018 och kan komma att ändras.