Ingen soppa tillsvidare p.g.a rådande omständigheter.