Ingen soppbuffé mellan v. 25-32
Välkommen tillbaka v. 33
Då kör vi sopplunch igen.
Under tiden har vi längre frukost.
Välkomna