Har vi uppehåll på sopplunchen. Välkommen åter v. 33