Bästa Gäst och Kund

Förstärkta rutiner i samband med Covid-19

Ingen smitta via livsmedel

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar. Mer information hos Livsmedelsverket. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/corona-covid-19

För allas trygghet har vi genomfört extra försiktighetsåtgärder.
Vi uppskattar ditt förtroende och stöd i denna utmanande tid.

Bageri, Konditori, kallskänk
Nedan följer punkter hur vi jobbar när vi bakar våra bröd och bakverk mm.

 • Vid misstänkta sjukdomssymptom, feber, förkylningssnuva etc, stannar berörd personal hemma för att undvika smittspridning.
 • Tvättar händerna minst en gång var 30:e minut. Vid tvättning av händer ska dessa tvättas under åtminstone 20 sekunder med både tvål och vatten.
 • Handskar byts vid byte av råvara och produktsort. Tvätta händer före byte av handskar.
 • Torka av bänkytor med rengöringsmedel efter varje färdig produktsort.
 • Byta disktrasor 2 ggr/dag
 • Ökad allmänhygien. Inga kramar eller handslag. Vi håller avstånd till varandra 1-2 meter.
 • Inga externa besök förutom vid akuta serviceåtgärder

Butik/Servering

Nedan följer punkter hur vi jobbar i våra butiker och serveringar.

 • Vid misstänkta sjukdomssymptom, feber, förkylningssnuva etc. stannar berörd personal hemma för att undvika smittspridning. Vi uppmanar våra kunder/gäster att göra det samma om man inte känner sig frisk.
 • Tvättar händer minst en gång var 30:e minut. Vid tvättning av händer ska dessa tvättas under åtminstone 20 sekunder med både tvål och vatten.
 • Våra produkter packas färdiga i påse och kartonger till största delen direkt från bageri/konditori och kallskänk. Frukost, soppa, tårtor serveras direkt ifrån köket.
 • Ökad städfrekvens av toaletter, bord, kortterminal och kund gemensamma ytor. Detta sker löpande men minst 2ggr/dag, en gång efter lunch och en gång vid stängning.
 • Byta disktrasor 2 ggr/dag.
 • Ökad allmänhygien. Inga kramar eller handslag. Vi håller avstånd till varandra 1-2 meter.

Covid-19 och Livsmedel

Livsmedelsverkets information

Ett nytt coronavirus (SARS CoV 2) som orsakar sjukdomen covid-19 (coronavirus disease 2019) upptäcktes i Kina i slutet av december 2019.

De personer som insjuknat har luftvägssymtom, feber och hosta. Vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation och dödsfall förekommer. Smittan har nu spridits sig över hela världen och klassas som en pandemi av världshälsoorganisationen (WHO).

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar. Det har inte rapporterats om att någon har smittats med det nya coronaviruset genom ta på ytor och föremål där droppar med viruset finns, så kallad indirekt kontaktsmitta. Det är därför fortfarande oklart om denna spridningsväg har någon betydelse för spridning av viruset.

Som vanligt när man ska laga och äta mat behöver händerna vara rena. Handtvätt med tvål och vatten är vårt bästa försvar mot spridning av olika typer av magsjuka. Att ofta tvätta händerna med tvål och vatten minskar också risken för spridning av coronavirus.

Informationskälla och länk till Livsmedelsverket:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/corona-covid-19